Checkout

Cám ơn bạn đã đăng ký mua sớm khoá học của Lala

Hãy làm theo hướng dẫn thanh toán ở bên dưới nha

Lưu ý: Hãy thanh toán trong vòng 24h để giữ chỗ nhé!

Billing details

Additional information

Your order

Product Subtotal
Khóa học MPB – PRO
  × 1
9,900,000
Subtotal 9,900,000
Total 9,900,000
  • “Sau khi điền thông tin trên bạn sẽ cần thanh toán bằng cách chuyển khoản ngân hàng. Thông tin chuyển khoản sẽ hiện ra khi bạn bấm “Place order” nhé. Hãy làm theo hướng dẫn chuyển khoản nha”